×

Plasser & avdelinger

Vi har 3 avdelinger med ulik aldersfordeling:

  • Eplehagen for barn fra 0-3 år
  • Hvitveisen for barn fra 0-6 år
  • Fugleredet for barn fra 3-6 år

Personalet:
  • På Eplehagen jobber det 1 pedagogisk leder, 1 pedagog og 2 assistenter
  • På Hvitveisen jobber det 1 pedagogisk leder, 1 pedagog og 2 assistenter
  • På Fugleredet jobber det 1 pedagogisk leder og 2 assistenter
  • I tillegg har vi en assistent som har hovedansvaret for kjøkkenet og som hjelper til på avdelingene ved behov

Pris: Vi har makspris som reguleres fra statlig hold. Den er pr. idag kr 2.655 pr/mnd for 100 % plass, i tillegg kommer kostpenger på kr 230 som dekker lunsj, drikke og frukt + spesielle dager.