×

Plasser & avdelinger

Vi har barnehageåret 2018/2019 2 avdelinger med ulik aldersfordeling:

  • Eplehagen for barn fra 0-3 år
  • Hvitveisen for barn fra 3-6 år


Pris: Vi har makspris som reguleres fra statlig hold. Den er pr. idag kr 2.910 pr/mnd for 100 % plass, i tillegg kommer kostpenger på kr 250 som dekker lunsj, drikke og frukt + spesielle dager.